De klantuitdagingen

Universiteiten van Nederland (UNL) is de drijvende kracht van maatschappelijke vooruitgang. UNL heeft onlangs een naamwijziging gekregen. Voorheen was UNL beter bekend onder de naam Vereniging van Universiteiten Nederland (VNL). In UNL-verband laten de universiteiten aan de buitenwereld zien hoe zij vormgeven aan hun maatschappelijke taak, formuleren ze gezamenlijke ambities rond wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en lobbyen zij voor de randvoorwaarden die nodig zijn om deze ambities te verwezenlijken. Het UNL-bureau ondersteunt dit met het ontsluiten van cijfers en data over de universitaire sector, met het bieden van een platform voor kennisuitwisseling.

Door een sterke groei van data en het aantal interne en externe gebruikers op het platform dreigde de huidige omgeving onbeheersbaar te worden. Hierdoor groeide het risico dat data in de verkeerde handen zou kunnen vallen. UNL was genoodzaakt een toekomstgerichte oplossing te vinden om dataveiligheid en gebruiksgemak te kunnen blijven garanderen.