De klantuitdagingen

Universiteiten van Nederland (UNL) is de drijvende kracht van universitair Nederland. Een enthousiaste groep van 50 medewerkers verricht uiteenlopende werkzaamheden om de onderwijsinstellingen goed op de kaart te zetten en te houden. Zo worden gezamenlijke ambities geformuleerd rond wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, vervult het UNL lobbyactiviteiten richting de landelijke politiek en biedt het een platform voor kennisuitwisseling.

Door sterke groei van data en het aantal interne en externe gebruikers gaat Universiteiten van Nederland (UNL) samen met ICT-partner Fastbyte op zoek naar een toekomstgerichte oplossing om dataveiligheid en gebruiksgemak te kunnen blijven garanderen. Reinout van Brakel, binnen UNL o.a. verantwoordelijk voor de ICT, vertelt over het belang van de open en intensieve samenwerking met Fastbyte, die veel verder gaat dan alleen een technische oplossing. Hierdoor is er op korte termijn snel en goed resultaat neergezet en ligt er een stevige basis voor nieuwe ICT-projecten in de nabije en verdere toekomst.

Reinout: “Voordat de situatie echt onbeheersbaar zou worden en het risico dat data in de verkeerde handen valt te groot, gingen we samen met onze ICT-partner Fastbyte op zoek naar een toekomstgerichte oplossing om dataveiligheid en gebruiksgemak te kunnen blijven garanderen. We wilden een flexibele oplossing voor data- en identity management die het risico op cybercrime tot een minimum zou beperken. Een andere belangrijke voorwaarde was dat het systeem moest passen binnen de organisatie en schaalbaar zou zijn zodat het met ons mee kan groeien.”