Download Hier de Support Tool

Aandachtspunten

De medewerker kan alleen gedurende de sessie toegang krijgen tot uw computer.
De sessie is beveiligd met een 9-cijferig code die uniek is voor uw computer en een 4-cijferig wachtwoord dat uniek is per sessie.
Het bovenstaande programma kunt u éénmalig gebruiken of voor toekomstig gebruik opslaan op uw computer.
Kies voor ‘uitvoeren‘ voor eenmalig gebruik of ‘opslaan‘ voor vaker gebruik.
Heel soms kan een firewall toegang verzoeken voor het programma TeamViewer. U kunt dit gerust tijdens de sessie toestaan!