Security Cultuur

Security cultuur gratis e-book

Het is welbekend dat er een discrepantie bestaat tussen wat medewerkers weten van security en de realiteit. Een meerderheid van de werknemers wereldwijd zegt te weten wanneer zij slachtoffer zijn geworden van hacking, maar dit is niet in lijn met de bevindingen van een recente, grootschalige survey door KnowBe4.

Het betrekken en trainen van de gebruiker als onderdeel van jouw beveiliging is daarom cruciaal. Wist je bijvoorbeeld dat 90% van de datalekken wordt veroorzaakt door menselijke fouten? De eindgebruiker blijft de zwakste schakel binnen jouw organisatie.

Het belangrijkste wapen om phishing te bestrijden is kennis. Door de educatieve en interactieve phishingmails en trainingmodules, breid je de kennis van het belangrijkste wapen uit: De kennis van de medewerker. Want de laatste lijn van de verdediging, dat zijn zij!

In dit gratis E-book lees je alles over de bevindingen van KnowBe4 en wat de belangrijkste elementen voor het creëren van een security cultuur zijn.

E-book downloaden

security cultuur